koloni.colony

23 12 2017 – 03 02 2018 .// Abud Efendi Konağı, Sultanahmet

23 Aralık – 3 Şubat 2018 tarihleri boyunca Abud Efendi Konağı’nda izlenebilecek sergi koloni, ‘insan’ tanımını sorgulamaya açan global toplumsal koşullar ve durumlardan, sanatsal çalışmalardan, akademik üretimlerden ve tartışmalardan besleniyor. İnsanı ayrıcalıklı kılan ve var oluşu topyekün insana atfeden bilgi, bilim, teknoloji ve siyaset üretim biçimlerini eleştirel bir bakışla ele alıyor. Bedeni ve bedenli varlığı eylem gücüyle işaret eden, böylelikle insan/insan olmayan, doğa/kültür, canlı/cansız, organik/teknolojik gibi inşa edilmiş ikilikleri tartışan sanatsal çalışmaları bir araya getiriyor. Doğanın ve ‘doğal’ın uzantısı olagelmiş normallik kabullerini, bu kabüllerden hareket alan ahlakçılığı, dişi-erkek morfolojilerine sıkışmış biyolojik çoğalmacılığın kurulma biçimlerini sorguluyor. Dil ve toplumsal cinsiyet tartışmaları ile ilişkilen koloni sergisi, kültür-tarih-toplum-iktidar etkileşiminden türeyerek birbirini var eden insan merkezci kurgulara mesafe almanın bugün için barındırdığı anlamların izini sürüyor. Bu kurguları insan-sonrası ve kuir eleştiri ufkundaki paydaşlıklar aracılığıyla tartışan önermelere yer veriyor.

koloni’yi oluşturan sanatçılar ve katılımcılar; 

Yavuz Erkan, Ursula Mayer, Nilbar Güreş, Erinç Seymen & Uğur Engin Deniz, Daria Martin, Gökçe Yiğitel, Mary Maggic, İris Ergül, Katja Novitskova, Furkan Özkekin, Dynasty Handbag, Aykan Safoğlu, İz Öztat ve Zişan, Kerem Ozan Bayraktar, Mariah Garnett, Umut Yıldırım, Yasemin Nur ve İyi Saatte Olsunlar.

koloni, Kevser Güler, Derya Bayraktaroğlu ve Aylime Aslı Demir’in küratörlüğüyle gerçekleşecek.

koloni insandan daha çok ve daha önce bir aradalığı imliyor
yaşamı olumlayan düşünce ve üretimlerden güç alıyor
nekropolitik tahakküm biçimlerini reddediyor
bir aradalıktan arzu, direnç, neşe ve haz devrişen yaşamsal bir materyalizmin imkanlarını araştırıyor
yeni yakınlıklar ve açıklıklar ile kurulan zaman-mekan’da düzensizce yayılıyor koloni

colony is a group exhibition that will be held at Abud Efendi Konağı in Istanbul between the dates 23 December 2017 – 3 February 2018. Fostered by the globally immediate socio-political juncture, artistic production, and academic discourse, colony brings the definition of ‘human’ into question. Engaging critically with the means of making knowledge, science, technology, and politics, the exhibition questions that which privileges the human species by attributing a prioritised conception of existence to mankind. Through the agency of intimating a body and body-beings, colony gathers together artistic inquiries that reconsider constructed dichotomies such as human/non-human, nature/culture, and organic/synthetic. Across moralism(s) and between female-male morphologies fixed in procreation, colony explores the constitutive ways in which nature’s sanctions of normativity operate. Interfaced with discussions around language and gender, the exhibition probes for contemporary (collective) bearings that evade self-constituted, human-centered narratives derived from the alliance of culture-history-society-power.

Through the scope of post-human and queer critique kinship, colony embodies a range of perspectives that discuss these critical narratives.

 

artists and participants that constitute the colony

Yavuz Erkan, Ursula Mayer, Nilbar Güreş, Erinç Seymen & Uğur Engin Deniz, Daria Martin, Gökçe Yiğitel, Mary Maggic, İris Ergül, Katja Novitskova, Furkan Öztekin, Dynasty Handbag, Aykan Safoğlu, İz Öztat ve Zişan, Kerem Ozan Bayraktar, Mariah Garnett, Umut Yıldırım, Yasemin Nur and Let the Good Times Roll. 

colony is corporealised by the curation of Kevser Güler, Derya Bayraktaroğlu, and Aylime Aslı Demir.

 

colony alludes to co-existence rather than the human subject

empowering itself by life-affirming thoughts, conceptions, matterings, and productions

controverts the dominance of necropolitics

seeking the possibilities of a kind of vital materialism that draws strength from desire, joy, pleasure, and resistance

cruising in a time-space composed of new affinities, reliable companions and intra-actions

iletişim.contact

2017 - 2018 . // koloni.kim